Flensefot

Produktet flensefot er nå skilt ut fra A/S VEMI i eget selskap: FLENSEFOT A/S. Se www.flensefot.no
Vemi

2960 Røn

Tlf: +47 61 34 41 53
Fax:+47 61 34 43 78

Org. nr: 925686166

vemi@online.no